Östra Gustafs

Skåp/Brunnar/Noder Totalt Färdiga
Skåp/Brunnar/Noder 36 0
Dukter
Dukt/Slang mellan skåp 14911
Multidukt (från skåp) 165
Singeldukt (till kund) 4802
Kundinstallation Totalt Färdiga
Kunder 198 0
Fiber Planerat Byggt
Kundkablar 6346
Stamkabel 8482
Ingrävning Planerat Verkligt
Maskingrävning 11268 12816
Kedjegrävning 0 339
Plöjning Traktor 27783 22625
Plöjning Ditch Witch 686 0
Handgrävning 0 289
Styrd borrning 425 0
Klening 40 slang 292 0
Totalt 40454 36069